Politisk debatmøde om HØJBJERGS FREMTID 30. okt 2013

582a1260 7 partier var mødt op med følgende deltagere Lene Horsbøl (Venstre)- Sander Jensen (Radikale)-Jan Ravn (SF)-Niels Chr. Selchau-Mark (Kons)-Jette Skive (DF)-Maria Sloth (EL)-Ango Winther (Soc)-Lene Juul fra DR –ordstyrer og ca 90 fremmødte spørgelystne borgere fra lokalområdet 582a1253 582a1261 582a1262 Sander Jensen (Radikale) - som havde været med til at samle et politikerpanel
582a1263 Heidesvej8270 - vejforeningens formand Søren Wichmann 582a1264 582a1266 Jan Ravn (SF) 582a1267 ca 100 personer incl polit ikerne
582a1268 Jan Ravn (SF) 582a1269 Meget interesserede lokale beboere 582a1270 582a1271
582a1272 582a1273 Niels Chr. Selchau-Mark (Kons) 582a1274 Maria Sloth (EL) 582a1283 Ango Winther (Soc)
582a1286 Skoleinspektøren på Skåde Skole og foran Ole Jean Nielsen fra Fællesrådet 582a1289 Mariann 582a1292 582a1300 Mikkel
582a1305 582a1307 582a1309 Formand for Blå HUS - Stephan 582a1311 Vi har miste flere af de lokale buslinier ...
582a1314 Jens Hornum - hvem har ansvaret for at denne plan om Højbjerg Storcenter blev sendt ud til en forhøring - det var jo en oplagt ommer som både embedsfolk og senere politikerne meddelte. De tilstedeværedne politikere kendte tilsyneladende heller ikke til sagen 582a1317 582a1323 582a1324
582a1325 den har ikke været forelagt Teknisk udvalg 582a1328 img 2664 Søren - er det kommunens opgave at hjælpe en investor som har købt mens priserne var høje img 2655 Lene Horsbøl (Venstre) - Lene var blevet forberedt godt på mødet med de spøregelystne beboere fra Højbjerg der have indsendt over 1600 protester og 200 store prot est skrivelser eftr offentliggørelsen af et butikscenter med 4 etager og en bebyggelsesprocent som var sat op til næsen 90 prc. Men boregerne spørger så - hvorfor stoppede Simsek så ikke dennne plan - men lod lokale borger bruge i hundredevis af timer på at udarbejde protester og afvise forslaget . Embedsmændende havde jo allerede omtalt at det lignede en ommer
img 2660 Bernard - håbløst at der kommer endnu mere trafik på Oddervej - vi kan næsen ikke komme over - så hvad med en tunnel fra Højbjerg og til centrum img 2661 Vi har tilstrækkelig med store butikker indenfor en 1/2 km afstand - åbningen af endnu et center er der ikke brug for img 2636 Lene Juul fra DR - en dygtig ordstyrer, dr sørgede for at vi kom rundt om rigtig mange emner img 2649
img 2654 img 2631 Tak for i aften - et velbesøgt og velfungerede politisk møde. Et af de rigtig gode møder sagde nogle af politikerne. Og nu regner vi med at der ikke kommer nye forslag om storcenter som betyder at fx Blå Hest skal rives ned - tværtimod er der ønske om mere kultur og udvikling af området syd for muren til Blå hest -boliger med åbne områder som ikke øger trafikbelastningen på Oddervej img 2632 Der noteres flittigt- hvad politikerne siger img 2633